Projekty Grantové agentury České republiky

Laboratoř geoinformatiky UJEP se podílela nebo podílí na následujících projektech GA ČR.

Řešené projekty:

Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720 (2007 - 2009) - stránky projektu

Výzkum egyptské Západní pouště (2006 - 2008) - stránky projektu

Ukončený projekt:

Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska (2004 - 2006) - stránky projektu