Číslo projektu: 205/04/0888
Termín řešení: 2004 - 2006

Průběžné výsledky
 za rok 2004 2005

Publikace

Ohlasy
Hodnocení projektu

 

Řešitel: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. - Stavební fakulta ČVUT - katedra mapování a kartografie - e-mail

Spoluřešitel: Doc. Ing. Václav Čada, CSc.Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni - katedra matematiky - e-mail

Spoluřešitel: Ing. Vladimír BrůnaLaboratoř geoinformatiky Univerzity J. E.Purkyně - e-mail

 

S podporou projektu jsou realizovány:
- aplikace MATKART;

-  internetová prezentace starých mapových děl - http://oldmaps.geolab.cz - oceněná Mapou roku 2003 ;
- mapový server Laboratoře geoinformatiky UJEP - http://mapserver.geolab.cz.

 


Aktualizováno: 1. srpna 2007 - ©ariad