zpět na hlavní stranu

2006

 

 


 

KREJČÍ, J.: Vizualizace a kartometrická analýza historického plánu Prahy z let 1842 - 1845. Diplomová práce. Fakulta stavební ČVUT, Praha, 2006. - pdf.

 

2005

 

 


 

DOUBRAVA, P.: Zpracování rastrových mapových podkladů pro využití v oblasti aplikací GIS a katastru nemovitostí. Doktorská disertační práce. Fakulta stavební ČVUT, Praha, 2005. - pdf.

 

 

 

2004


 

 

ADAM, D.: Staré stezky na Ivančicku. Doktorská disertační práce. Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 2004. - pdf.

 

TIMÁR, G.: GIS integration of the second military survey sections – a solution valid on the territory of Slovakia and Hungary. Kartografické listy 12/2004. Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava 2004. - pdf. 

 

 


Aktualizováno: 9. ledna 2006 - V.Brůna