Číslo projektu: 205/07/0385
Termín řešení: 2007 - 2009

Průběžné výsledky
 za rok 2007

Publikace

Ohlasy

 

Řešitel: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. - Stavební fakulta ČVUT - katedra mapování a kartografie - e-mail

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Spoluřešitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK Praha - Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie- e-mail

Spoluřešitel: Ing. Vladimír BrůnaLaboratoř geoinformatiky Univerzity J. E.Purkyně - e-mail

 


 

 


Aktualizováno: 10. prosince 2007 - ©ariad