zpět na hlavní stranu

2007

2008

2009CAJTHAML, J.: Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění starých map,  doktorská disertační práce, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2007. -
pdf.

CAJTHAML, J.: Georeferencing of Historical Military Mappings and Later Map Internet Publishing. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2007, Praha: Czech Technical University, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9 - pdf.

CAJTHAML, J.: Historické mapy středních měřítek - digitalizace a využití dat. In Juniorstav, 9. Odborná konference doktorského studia, Brno, 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, str. 355, abstrakt, plný text na CD - pdf.

CAJTHAML, J.; ZIMOVÁ, R.; VEVERKA, B.; MIKŠOVSKÝ, M.; KREJČÍ, J.; PEŠŤÁK, J.: Georeferencing and Cartographic Analysis of Historical Military Mappings of
Bohemia, Moravia and Silesia. In CTU Reports, Proceedings of Workshop 2007,
Praha: Czech Technical University, 2007, ISBN 978-80-01-03667-9 -
pdf.

CAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Analýza historických map pomocí internetových mapových aplikací. In GIS Ostrava 2007, Ostrava, 2007, ISSN 1213-2454, str. 72, abstrakt, poster.

CAJTHAML, J.; KREJČÍ, J.: Usage of Old Maps and Their Distribution within the
Frame of Web Map Services. In Proceedings of XXIII International Cartographic Conference, Moscow, 2007, str. 333, abstrakt, plný text na CD -
pdf.

ČECHUROVÁ, M,.VEVERKA,B.: Software MATKART – současný stav a vývojové trendy. Kartografické listy 15/2007, s. 34-40. Kartografická spoločnost SR a Geografický ústav SAV, Bratislava 2007. ISBN 80-89060-10-8, ISSN 1336-5274 - pdf.

KREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Vizualizace historického plánu Prahy pomocí mapového serveru UMN MapServer. In GIS Ostrava 2007, Ostrava, 2007, ISSN 1213-2454, str. 84, abstrakt, poster.

KREJČÍ, J.; CAJTHAML, J.: Mullerovy mapy českých zemí, jejich digitalizace a zpracování pro internetovou vizualizaci. Kartografické listy, ročník 2007, č. 15: s. 51-59, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava. - pdf.

MIKŠOVSKÝ, M., ZIMOVÁ, R.: Staré mapy Čech – vybrané aspekty kartografického jazyka. Kartografické listy, 15/2007, s.87-95. Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava 2007. ISBN 80-89060-10-8- pdf.

VEVERKA,B,.ČECHUROVÁ,M.: Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnění v geografii. In: sborník konference Metody geografického výzkumu, editor M. Čechurová. Miscellanea geographica 13.V tisku. Katedra geografie ZČU v Plzni. 2007 Plzeň - pdf.


Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie


bude průběžně doplňováno KŘOVÁKOVÁ,K., BRŮNA V.: Historical landscape of Šumava in the light of paleobotanic and antique maps’ evidence. In: Bunce et al (Eds): 25 years of landscape ecology: Scientific principles in practice. Proceedings of the 7th IALE World Congress 8 - 13 July, Part 2, IALE Publication Series, Wageningen, ISBN 978-90-78514-02-2 - poster v pdf
 

 

 


Aktualizováno: 10. prosince 2007 - ©ariad