Dílčí úkoly pracovní skupiny

Aplikace nových dokumentačních geotechnologií u vybraných památek z k.ú. Milešov
- geodetické měření vybraných objektů
- měření pomocí geodetické GPS - South
- 3D laserové skenování - FARO 3D Focus
- aplikace fotografie - tvorba 3D modelů
- aplikace v prostředí mapového serveru
- změny krajinné struktury k.ú. Milešov v čase a prostoru

zpět na hlavní stránku


Š Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP 2012 - 2015 - e@mail