PŘÍKLADY DOKUMENTACE A METODY PREZENTACE U VYBRANÝCH OBJEKTŮ
 
Seznam objektů - jejich poloha v mapě - a fotografie

00 Milešov - základní údaje 15 Kaple sv. Jana a Pavla
01 Zřícenina hradu Ostrý 16 Kaple se skupinou Kalvárie + sousoší kalvárie
02 Zámek Milešov 17 Socha sv. Archanděla Michaela
03 Zahradní pavilon - cassino 18 Sousoší sv. Anny s Pannou Marií
04 Zámecký  park 19 Socha sv. Antonína Paduánského
05 Vdovský zámek Milešov č.p. 47 20 Socha sv. Josefa
06 Hospodářský dvůr č.p. 74 + chlévy I. 21 Socha sv. Jana Křtitele
07 Pivovar č.p. 47 - torzo 22 Socha sv. Zikmunda
08 Kostel sv. Antonína Paduánského 23 Socha sv. Prokopa
09 Torzo zvonice 24 Boží muka
10 Ovčín 25 Památník Josefa II.
11 Sloup sv. Jana Nepomuckého 26 Socha Jezulátka
12 Kaple sv. Šebestiána 27 Pomník obětem  I. a II. světové války
13 Kaple sv. Floriána 28 Původní umístění pomníku obětem I. světové války
14 Výklenková kaple sv. Vojtěcha 29 Kříž

zpět na hlavní stránku


© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP 2012 - 2015 - e@mail