Zlatá Stoka

Zlatá stoka na prvních metrech svého toku – dosud je patrné zvýšení hladiny po srpnové povodni (Foto P. Karlík; 20.10.2002)

Lužnice v Majdaleně – cca 200 m poté, co ji opustila Zlatá stoka (Foto P. Karlík; 20.10.2002)

Území Mokrých luk u Třeboně – přirozená záplavová oblast (Foto P. Karlík; 20.10.2002)

Záplavové území Mokré louky – v pozadí věž třeboňského kostela (Foto P. Karlík; 20.10.2002)

Mokré louky u Třeboně – stav po opadnutí záplav; v pozadí věž velkovepřína Gigant (Foto P. Karlík; 20.10.2002)

Mokré louky u Třeboně – pro toto záplavové území jsou typické tradiční seníky (zachycuje je i Josefské mapování). Shluk seníků na obrázku byl na toto místo přemístěn povodní ze vzdálenosti mnoha desítek metrů (Foto P. Karlík; 20.10.2002)

Rybník Potěšil východně Lomnice n. L. – srpnová povodeň protrhla hráz při jeho jižním okraji (Foto P. Karlík; 19.10.2002)

zpět