přeskočit navigaci

UJEP

O projektu


Katedra informatiky a geoinformatiky je partnerem projektu ArchaeoMontan - projekt česko-německé přeshraniční spolupráce.
 

ArchaeoMontan – Středověké hornictví v Sasku a Čechách

Náplní rozsáhlého projektu je archeologický a historický průzkum středověkého hornictví na obou stranách hranice za účasti sedmi partnerů z České republiky a Saska.

Nálezy archeologických předmětů v jednom ze středověkých dolů na stříbro v Dippoldiswalde (Sasko) v roce 2008 vyvolaly obrovské nadšení a zájem odborných kruhů. Dokonale zachovalé hornické nářadí, žebříky a rumpály ze dřeva jsou datovány do roku okolo 1185 n. l., tedy pouze o něco později než první písemná zmínka o těžbě rud v saském Freibergu z roku 1168.

Nikdy předtím nebyly v Evropě objeveny v tomto měřítku kompletně zachované hornické šachty, podzemní chodby, průchody, nemluvě o významu archeologických předmětů nalezených na místě. Po tomto senzačním objevu se tak stala montánní archeologie jednou z priorit saské archeologie.

Tradice těžby rud určuje identitu a kulturní význam v krušnohorské oblasti již téměř 850 let a je udržována i v současnosti. Díky schváleným finančním prostředkům Evropské unie z Fondu pro regionální rozvoj (ERDF) bude projekt s celým názvem »ArchaeoMontan – středověké hornictví v Sasku a Čechách« a archeologický výzkum této oblasti probíhat intenzivněji a komplexněji. Více než pětadvacet odborníků z obou stran hranice se bude po dobu tří let zabývat mapováním, evidencí a výzkumem reliktů starých hornických dolů ve vybraných regionech v celé oblasti Krušných hor. Na projektu se podílejí archeologové, výkopoví inženýři, historikové, měřiči, geologové, mineralogové, restaurátoři a muzeologové. V Zemském archeologickém úřadu bylo v rámci projektu pro tento účel vytvořeno celkem deset nových pracovních míst. V současné době je to jeden z největších výzkumných projektů v oboru evropské montánní archeologie.

Zemský archeologický úřad je tzv. »lead partner« projektu, autorkou projektu je Dr. Christiane Hemker, odbornice na problematiku montánní archeologie.

Dalšími účastníky projektu jsou:

• Sächsisches Oberbergamt, Freiberg
• Große Kreisstadt Dippoldiswalde
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí Ústí nad Labem
• Muzeum Karlovy Vary
• Česká geologická služba, Praha
• Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

Aktuální výsledky výzkumu budou pravidelně zveřejňovány dvojjazyčně na internetových stránkách, odborných publikacích, na mezinárodních konferencích a workshopech. Jedním z dalších cílů projektu je vybudování badatelské kontaktní sítě, která zajistí v příštích letech úspěšnou spolupráci saských a českých kolegů na poli montanní archeologie.

Jedním z hlavních výstupů projektu bude putovní výstava s názvem »Archeologie středověkého hornictví v Čechách a Sasku« prezentující mj. archeologické nálezy z prozkoumávaných oblastí. Výstava bude k vidění od roku 2014 nejdříve v Jáchymově a Dippoldiswalde, poté také v ostatních městech regionů, které se na projektu podílejí.

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster