přeskočit navigaci

Přehled projektů NAKI

Pracovníci katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP se jako hlavní řešitelé nebo spoluřešitelé podílejí na 4 projektech Ministerstva kultury České republiky v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví

  ID kód projektu: DF11P01OVV005
  Hlavní řešitel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
  Spoluřešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky
  Doba řešení: 2011-2015
  WWW stránky projektu

Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví

  ID kód projektu: DF12P01OVV043
  Hlavní řešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky
  Spoluřešitel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mapování a fotogrammetrie
  Doba řešení: 2012-2015
  WWW stránky projektu

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén

  ID kód projektu: DF12P01OVV047
  Hlavní řešitel: Moravská zemská knihovna
  Spoluřešitelé:
  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky
  Doba řešení: 2012-2015
  Oficiální www stránky projektu-MZK Brno
  WWW stránky projektu

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

  ID kód projektu: DF12P01OVV009
  Hlavní řešitel: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
  Spoluřešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie
  Účastník projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Laboratoř  geoinformatiky
  Doba řešení: 2012-2015
  Oficiální stránky projektu FF UJEP, NPÚ
  WWW stránky projektu
(přidáno 2. ledna 2012 - upraveno 27.7.2013)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster