PROJEKT Ministerstva kultury ČR 
PROGRAM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY

 

                    

 

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

 

 

   Internetové stránky pracovní skupiny 3D dokumentace
 
   Laboratoř geoinformatiky  
   Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

   Hlavní řešitel projektu: Národní památkový ústav, pracoviště v Ústí nad Labem
   Spoluřešitel projektu:  Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví KHI FF UJEP
                                    Katedra historie Filosofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
                    
   ID kód projektu: DF12P01OVV009
   Doba řešení: 2012 - 2015
   Oficiální stránky projektu

 
  
  
Cíle projektu - Řešitelský tým - Mapový server - Dokumentované objekty - Specializovaná mapa


© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP 2012 - 2015 - e@mail