PROJEKT Ministerstva kultury ČR 
PROGRAM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech

Projekt DF12P01OVV009

Časoprostorová změna struktury krajiny pod Milešovkou a její kulturní dědictví

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ing. Vladimír Brůna, Ing. Marcel Brejcha Ing. Petra Kubátová
Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP 2015

B (výsledek aplikovaný)
1. Nmap
2. 2015
3. Ing. Vladimír Brůna, Ing. Marcel Brejcha, Ing. Petra Kubátová
4. Časoprostorová změna struktury krajiny pod Milešovkou
5. DF12P01OVV009
6. Mapa přístupná z webových stránek projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví
v příhraniční oblasti severozápadních Čech:
http://projekty.geolab.cz/naki/milesov/spec_mapa 
7. Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Výstupy

Odkaz na mapový server - http://mapserver.ujep.cz/projekty/milesov
Specializovaná mapa ve formátu PDF - mapa_1 # mapa_2 # mapa_3 #
mapa_4 # mapa_5
Průvodní zpráva ke specializované mapě v PDF - zpráva

Příloha specializované mapy - příklady dokumentace a prezentace vybraných objektů - zde

zpět na hlavní stránku


© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP 2012 - 2015 - e@mail