přeskočit navigaci

  O projektu:  

Harmonogram řešení grantu

Etapa I – Analytické a zkušební metody
 1. Cíl etapy – vybrat, případně vyvinout, ověřit a popsat soubor analytických a kontrolních metod pro
 2. charakterizaci zkoumaných materiálů.
 3. Datum zahájení řešení etapy – 1. března 2011.
 4. Datum ukončení řešení etapy – 31. prosince 2011.
 5. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 6. Výsledky etapy – popisy analytických a zkušebních metod.
 7. Forma zpracování a předání výsledků etapy – detailní popis metod bude uveden ve výzkumné zprávě
  evidované a archivované v knihovně Výzkumného ústavu anorganické chemie. Popisy metod budou také
  součástí knižních publikací.

Etapa II – Nástroje pro tvorbu interaktivní mapy
 1. Cíl etapy – definovat a vytvořit databázové prostředí, včetně grafického rozhraní pro tvorbu interaktivní
  mapy.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. března 2011.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. prosince 2011.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – hardwarový i softwarový nástroj pro tvorbu a zveřejnění interaktivní  specializované mapy.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy (dílčího cíle) – detailní popis vytvořených nástrojů bude uveden
  ve výzkumné zprávě evidované a archivované v knihovně Výzkumného ústavu anorganické chemie. Popis uživatelského rozhraní bude také součástí nápovědy internetové aplikace.

Etapa III – Průzkum surovinových zdrojů Čech
 1. Cíl etapy  –  zdokumentovat alespoň 70 % těžených ložisek dekoračního kamene a vápence a 30 ložisek písku
  v Čechách a stanovit chemické, fyzikální i aplikačních vlastnosti odebraných vzorků.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. června 2011.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. prosince 2013.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – lokalizace zdrojů zkoumaných surovin a popis jejich vlastností.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – detailní popis surovinových zdrojů bude uveden ve výzkumných zprávách evidovaných a archivovaných v knihovně Výzkumného ústavu anorganické chemie, bude podstatou samostatné knižní publikace a nejdůležitější informace také budou zveřejněny jako součást interaktivní specializované mapy.

Etapa IV – Průzkum surovinových zdrojů Moravy a Slezska
 1. Cíl etapy  –  zdokumentovat alespoň 70 % těžených ložisek dekoračního kamene a vápence a 15 ložisek písku
  na Moravě a Slezsku a stanovit chemické, fyzikální i aplikačních vlastnosti odebraných vzorků.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. června 2013.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. června 2015.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – lokalizace zdrojů zkoumaných surovin a popis jejich vlastností.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – detailní popis surovinových zdrojů bude uveden ve výzkumných zprávách evidovaných a archivovaných v knihovně Výzkumného ústavu anorganické chemie, bude podstatou samostatné knižní publikace a nejdůležitější informace také budou zveřejněny jako součást interaktivní specializované mapy.

Etapa V – Prezentace výsledků řešení projektu
 1. Cíl etapy – Prezentovat výsledky řešení projektu odborné veřejnosti.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. června 2014.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. prosince 2015.
 4. Převažující typ výzkumu – vývoj.
 5. Výsledky etapy – interaktivní specializovaná mapa v prostředí mapového serveru s lokalizací zdrojů nerostných surovin potenciálně vhodných pro obnovu památek i s uvedením jejich základních vlastností a dvě knihy
  detailně popisující výsledky projektu.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – internetová aplikace a knižní publikace.
(přidáno 6. června 2011)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster