přeskočit navigaci

  Harmonogram:  

Harmonogram řešení grantu

Etapa I – Georeferencování starých map
 1. Cíl etapy – georeferencovat vybrané historické mapové podklady včetně vytvoření SW nástroje pro problematické georeferencování I. vojenského mapování.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. března 2012.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. ledna 2013.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – georeferencované staré mapy pokrývající zpracovávanou lokalitu. SW nástroj pro georeferenci map I. vojenského mapování.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – georeferencovaný soubor bude zdrojem pro další etapy prací, bude zveřejněn a zpřístupněn software na georeferencování vícelistových mapových děl, detailní popis vytvořených nástrojů bude uveden ve výzkumné zprávě evidované a archivované v knihovně Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Etapa II – Nástroje pro tvorbu interaktivní mapy a uchování dat
 1. Cíl etapy – definovat a vytvořit databázové prostředí, včetně grafického rozhraní pro tvorbu interaktivní mapy a uchování zpracovaných dat.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. března 2012.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. prosince 2012.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – hardwarový i softwarový nástroj pro tvorbu a zveřejnění interaktivní specializované mapy. Databáze pro uchování zpracovaných dat -digitalizovaný archiv zaniklých obcí, vektorizace intravilánu obcí včetně historicky významných objektů, zpracovaných leteckých snímků, ortofoto snímků, digitálních modelů terénu a dalších vektorizovaných prvků polohopisu.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy (dílčího cíle) – detailní popis vytvořených nástrojů bude uveden ve výzkumné zprávě evidované a archivované v knihovně Fakulty životního prostředí UJEP. Popis uživatelského rozhraní bude také součástí nápovědy internetové aplikace.

Etapa III – Zpracování leteckých snímků a vektorizace prvků polohopisu
 1. Cíl etapy – pomocí metod fotogrammetrie zpracovat historické letecké snímky. Vektorizovat vybrané prvky polohopisu a shromáždit informace a fotografie k zaniklým obcím a stavbám.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. března 2012.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 30. června 2015.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – Zpracované letecké snímky do formy ortofoto a digitálních modelů terénu. Vektorové reprezentace intravilánu zaniklých obcí, původní hydrografické sítě Mostecké pánve a výškopisu ve formě vrstevnic. Analýza osídlení před a po roce 1945. Tvorba původního reliéfu Mostecké pánve. Digitalizované fotografie zaniklých obcí a staveb včetně popisných informací.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy (dílčího cíle) – výsledky budou implementovány do připravené databáze a publikovány v rámci výsledné interaktivní mapy. Výsledky budou také prezentovány jako specializované mapy s odborným obsahem.

Etapa IV – Prezentace výsledků řešení projektu
 1. Cíl etapy – Prezentovat výsledky řešení projektu odborné i široké veřejnosti.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. června 2014.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. prosince 2015.
 4. Převažující typ výzkumu – vývoj.
 5. Výsledky etapy – interaktivní specializovaná mapa v prostředí mapového serveru prezentující zaniklé památky a obce Ústeckého kraje, včetně rekonstrukce původního reliéfu a hydrografické sítě. Dvě knihy detailně popisující výsledky projektu a výstava mapující zaniklé památky Ústeckého kraje a vývoj osídlení před a po roce 1945.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – internetová aplikace, knižní publikace a výstava.
(přidáno 17. ledna 2012)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster