přeskočit navigaci

  Řešitelský Tým:  

Příjemce projektu - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky

Ing. Vladimír Brůna - odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky (odborný profil)
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. - odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky (odborný profil)
Ing. Jan Pacina, Ph.D. - odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky (odborný profil)

Další účastník projektu - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mapování a fotogrammetrie

Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Ing. Arnošt Müller
Ing. Jakub Havlíček
 
(přidáno 17. ledna 2012)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster