přeskočit navigaci

  Harmonogram:  

Harmonogram řešení grantu

Etapa I – Analýza
 1. Cíl etapy – Analýza, příprava metodik, analýza podkladů pro 3D model, sbírání podkladů pro metodiku z mikrobiologie.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. března 2012.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 30. listopadu 2012.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – Analýzy pro zpracování metodik a programování, zahájeny pomocné práce.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – Výroční zpráva projektu.

Etapa II – Výzkum
 1. Cíl etapy – Tvorba metodik, práce na 3D modelu, práce na mikrobiologických rozborech.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. prosince 2012.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 30. listopadu 2013.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – Výstava, publikace knih a článků, testovací verze modelu.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – Výroční zpráva projektu.

Etapa III – Výzkum
 1. Cíl etapy – Tvorba metodik, práce na mikrobiologických rozborech, prezentace 3D modelu, práce na specializovaných mapách.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. prosince 2013.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 30. listopadu 2014.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – Výstava, publikace knih a článků, testování modelu v ostrém provozu.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – Výroční zpráva projektu.

Etapa IV – Výzkum, testování
 1. Cíl etapy – Testování, dokončení všech metodik, ověřování v praxi, dokončení projektu.
 2. Datum zahájení řešení etapy – 1. prosince 2014.
 3. Datum ukončení řešení etapy – 31. prosince 2015.
 4. Převažující typ výzkumu – aplikovaný výzkum.
 5. Výsledky etapy – Dokončení vývoje, finalizace, výstava, funkční poloprovoz.
 6. Forma zpracování a předání výsledků etapy – Výroční zpráva projektu.
(přidáno 18. ledna 2012)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster