přeskočit navigaci

  Výstupy:  

Výsledky aplikovaného výzkumu

E - Uspořádání výstavy: 200 let od povýšení na opatství - výstava postihne dějiny kláštera od roku 1813, včetně významných vydavatelských aktivit, rozsáhlých muzejních sbírek a významných vědeckých počinů. Část bude zaměřena též na období po roce 1950. K výstavě bude vydán česko-anglický katalog a uspořádán cyklus přednášek.
E - Uspořádání výstavy: Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše - výstava postihne fenomén rajhradského mecenátu, sběratelství a podpory vědy prakticky od počátků kláštera do 19. století. K výstavě bude vydán česko-anglický katalog a uspořádán cyklus přednášek.
E - Uspořádání výstavy: Rajhradský klášter – katolické útočiště v době husitské - výstava si klade za cíl představit nejen Rajhrad doby husitské jakožto útočiště pro řeholníky ze zničených řádových domů, ale také zmapovat písemnou produkci, která v tomto období v klášteře vznikla nebo zde byla zachována. K výstavě bude vydán česko-anglický katalog a uspořádán cyklus přednášek.

N (L) – Specializované mapy s odborným obsahem – 5x. Specializované mapy budou součástí internetové aplikace, u níž očekáváme intenzivní využívání ve středoevropském prostoru (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Německo). Aplikace proto bude vytvořena v české a anglické mutaci.
N – certifikovaná metodika (mezinárodní přínos) – metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů.
N - Certifikovaná metodika (mezinárodní přínos) pro věcný popis a třídění historické teologické literatury.
N - Certifikovaná metodika (mezinárodní přínos) pro věcný popis a třídění grafiky.
N - Certifikovaná metodika (mezinárodní přínos) z problematiky mikroklimatu knihovního fondu a jeho působení na zdraví lidského organizmu.

Z – poloprovoz - návrh nové technologie pro 3D virtuální prezentaci památkových objektů.

Základní výzkum

B - odborná kniha: shrnující problematiku dějin kláštera od roku 1813, není totožná s katalogem k výstavě 200 let od povýšení na opatství, vydaná v českém jazyce.
B - odborná kniha: shrnující problematiku dějin kláštera od roku 1813, není totožná s katalogem k výstavě 200 let od povýšení na opatství, vydaná v německém jazyce.
B - odborná kniha (mezinárodní přínos): postihující problematiku rajhradského mecenátu v oblasti muzikologie, není totožná s katalogem k výstavě Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, vydaná v českém jazyce a německým a anglickým shrnutím.
B - odborná kniha (mezinárodní přínos): katalog sbírky grafik z původního rajhradského klášterního muzea, vydaná v českém jazyce s německým a anglickým překladem úvodní studie.
B - odborná kniha: shrnující fenomén rajhradského sběratelství a podpory věd, není totožná s katalogem k výstavě Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, vydaná v českém jazyce.
B - odborná kniha (mezinárodní přínos): shrnující fenomén rajhradského mecenátu a sběratelství, není totožná s katalogem k výstavě Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, vydaná v německém jazyce.
B - odborná kniha (mezinárodní přínos): postihující problematiku rajhradského mecenátu v oblasti dějin umění, není totožná s katalogem k výstavě Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, vydaná v českém jazyce s německým a anglickým shrnutím.
B - odborná kniha: shrnující problematiku dějin kláštera v období husitství, není totožná s katalogem k výstavě Rajhradský klášter - katolické útočiště v době husitské, vydaná v českém jazyce.
B - odborná kniha: shrnující problematiku dějin kláštera v období husitství, není totožná s katalogem k výstavě Rajhradský klášter - katolické útočiště v době husitské, vydaná v německém jazyce.
B - odborná kniha: z problematiky ochrany knižního fondu.

D - Článek ve sborníku: AB - 2 články ve sborníku z odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů věnujících se problematice předkládaného projektu.
D - Článek ve sborníku: obory AB, AF - 4 články ve sborníku z odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů věnujících se problematice předkládaného projektu.

J- článek v odborném periodiku: obor AB - plánovány 4 články z problematiky hudebního mecenátu, historiografie, sběratelství a vydavatelské činnosti rajhradského kláštera.
J- článek v odborném periodiku: obor AF - plánovány 2 články z problematiky metodiky věcného zpracování.
J- článek v odborném periodiku: obor AB - plánovány 4 články z problematiky utrakvismu, sběratelství a mecenátu rajhradského kláštera.
J- článek v odborném periodiku: obor EE (FM) - plánován 1 článek z problematiky ochrany (mikroklimatu) knižního fondu a jeho působení na zdraví lidského organizmu.
J- článek v odborném periodiku – 3 články z oblasti 3D modelování, aplikace laserového skenování a 3D vizualizace.
(přidáno 18. ledna 2012)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster