PROJEKT Ministerstva kultury ČR 
PROGRAM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén


Projekt DF12P01OVV047 

Soubor specializovaných map vytvořených v rámci projektu

Mapa 1 - Časoprostorová změna struktury krajiny - katastrální území Rajhrad
Mapa 2 - Vývoj lesa v katastru města Rajhrad od 2. pol. 18. století po současnost
Mapa 3 - Řeka Svratka – významný prvek krajiny Rajhradu
___________________________________________________________________

Časoprostorová změna struktury krajiny - katastrální území Rajhrad

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ing. Vladimír Brůna, Bc. Martin Sikora
Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP 2015

B (výsledek aplikovaný)
1. Nmap
2. 2015
3. Ing. Vladimír Brůna, Bc. Martin Sikora
4. Časoprostorová změna struktury krajiny - katastrální území Rajhrad
5. DF12P01OVV047
6. Mapa přístupná z webových stránek projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén: http://projekty.geolab.cz/naki/rajhrad/spec_mapa
7. Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 

Výstupy
Odkazy na mapové servery - http://mapserver.ujep.cz/projekty/rajhrad # http://fzp.maps.arcgis.com
Specializovaná mapa (soubor map) ve formátu PDF - mapa_1 # mapa_2 #
mapa_3 # mapa_4
Průvodní zpráva ke specializované mapě v PDF - zpráva

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vývoj lesa v katastru města Rajhrad od 2. pol. 18. století po současnost

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ing. Vladimír Brůna, Bc. Martin Sikora
Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP 2015

B (výsledek aplikovaný)
1. Nmap
2. 2015
3. Ing. Vladimír Brůna, Bc. Martin Sikora
4. Časoprostorová změna struktury krajiny - katastrální území Rajhrad
5. DF12P01OVV047
6. Mapa přístupná z webových stránek projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén: http://projekty.geolab.cz/naki/rajhrad/spec_mapa
7. Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Výstupy

Odkazy na mapové servery - http://mapserver.ujep.cz/projekty/rajhrad # http://fzp.maps.arcgis.com
Specializovaná mapa (soubor map) ve formátu PDF - mapa_1 # mapa_2 #
mapa_3 # mapa_4 # mapa_5
Průvodní zpráva ke specializované mapě v PDF - zpráva

____________________________________________________________________________________________________________________________

Řeka Svratka – významný prvek krajiny Rajhradu

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ing. Vladimír Brůna, Bc. Martin Sikora
Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí UJEP 2015

B (výsledek aplikovaný)
1. Nmap
2. 2015
3. Ing. Vladimír Brůna, Bc. Martin Sikora
4. Časoprostorová změna struktury krajiny - katastrální území Rajhrad
5. DF12P01OVV047
6. Mapa přístupná z webových stránek projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén: http://projekty.geolab.cz/naki/rajhrad/spec_mapa
7. Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 

Výstupy
Odkazy na mapové servery - http://mapserver.ujep.cz/projekty/rajhrad # http://fzp.maps.arcgis.com
Specializovaná mapa ve formátu PDF - mapa_1 # mapa_2
Průvodní zpráva ke specializované mapě v PDF - zpráva

nahoru


© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP 2012 - 2015 - e@mail